Trädetaljer båt

Nedgångsluckor 

Grabbräcken

Motorlådor

 

Handskfack/kikarfack

Rorkultar